Obróbka powierzchniowa
Rozpuszczalniki
Profesjonalne usuwanie lakieru metodą chemiczną, termiczną i mechaniczną
Środki do usuwania lakieru

Polecamy nasze produkty

 • Usuwanie chemiczne lakieru
  Usuwanie chemiczne lakieru

  Usuwanie chemiczne lakieru jest najbezpiecznieszą i zarazem najbardziej zawansowana technologią czyszczenia detali. Przy odpowiednio dobranym procesie na co składa się wybór chemi oraz określenie prametrów czasowo temperaturowych możemy mieć zachowane wszystkie właściwości materiału rodzimego.
  O ile dobór parametrów procesu zależy głównie od charakterystyki powłoki określanej poprzez jej grubość i rodzaj oraz zastosowanej chemii, o tyle dobór chemii jest procesem trudniejszym i obarczonym wiekszą ilością niewiadomych. W naszym zakładzie korzystamy wyłącznie z chemii niemieckiej firmy FOSTER CHEMICALS.
  Przy zastosowaniach przemysłowych głównymi kryteriami pozostaje koszt jednostkowy operacji i pewność uzyskania założonego rezultatu.
  Ze względu na koszt metody chemicznej ma ona zastosowanie przeważnie tam gdzie obrabiane detale mają wysoką wartość ze względu na ilość włożonej pracy lub drogi proces wytwórczy. Dobrym przykładem może być motoryzacja - części o skomplikowanych kształtach i zawansowanej estetyce.
  Drugą grupą zastosowań są materiały posiadające ograniczenia wykluczające inne metody jak np. wytrzymałośc mechaniczna czy termiczna - cienkie blachy, materiały sprężyste, materiały łatwo utleniające się....