Obróbka powierzchniowa
Rozpuszczalniki
Profesjonalne usuwanie lakieru metodą chemiczną, termiczną i mechaniczną
Środki do usuwania lakieru
poniedziałek, 30 marzec 2015 14:12

Obróbka powierzchniowa

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)


Wspieramy następujące procesy obróbki powierzchniowej: odtłuszczanie, odrdzewianie , pasywacja, fosforanowanie, zdejmowanie powłok chromianowych.
Produkty do zastosowań profesjonalnych.
Przygotowanie powierzchni: stal czarna, aluminium, ocynk .....
Środki do myjek ultradżwiękowych.
Testy w naszym zakładzie i u klienta.

 

 

 

 

Fosforanowanie

  • Polecane przez firmę Foster środki do fosforanowania żelazowego to: Ferrox 600 S, Ferrox 600 T, Ferrox 120 N, Ferrox 120 SN, Ferrox SN/E, Ferrox 114 SM, Ferrox pure II, Ferrox S, Ferrox T.
  • Polecane przez firmę Foster środki do fosforanowania aluminium, stali i cynku to: Alphos 120 S, Alphos 120, Alphos 120 S/ZN.

Wśród metod konwersji powierzchniowej wyróżnić można procesy fosforanowania osadzającego i nieosadzającego warstwy ochronnej. Produkty opisane w tym miejscu należą do grupy alkalicznych środków do fosforanowania nieosadzających warstwy ochronnej (fosforanowanie trawiące).

Chemia konwersji powierzchniowej z pomocą alkalicznych środków do fosforanowania:
Fosforanowanie alkaliczne jest metodą obróbki powierzchniowej szeregu metali nieosadzającą warstwy ochronnej. Istotnymi etapami tego procesu są reakcje trawienia i korozji, które można przedstawić w sposób następujący:

Me + NaH2PO4 --> Me(H2PO4)2 + H2
Me(H2PO4)2 + Na H2PO4 + O2 --> Me(PO4) lub Me3(PO4)2 + MeO lub Me2O3 + H2O
Na przebieg przedstawionych powyżej reakcji i tym samym na jakość warstwy konwersyjnej istotny wpływ wywierają następujące parametry:
• wartość pH
• temperatura
• stężenie fosforanu (w postaci dwuwodorofosforanu)
• stężenie utleniacza (np. tlenu)
• czas reakcji

Wartość pH wywiera wpływ zarówno na grubość warstwy konwersyjnej jak i na reakcje trawienia i korozji a także na rozpuszczalność utworzonej warstwy. Optymalna wartość pH w przypadku fosforanowania metali żelaznych leży w przedziale od 4,5 do 5,5 natomiast w przypadku cynku i aluminium przedział ten wynosi od 2,8 do 3,2.
Temperatura posiada największy wpływ na szybkość reakcji trawienia. W tym miejscu należy zauważyć, że temperatura podobnie wpływa na reakcje czyszczenia i odtłuszczania. Optymalny przedział temperaturowy dla fosforanowania, szczególnie w połączeniu ze wstępnym odtłuszczaniem wynosi 55-65oC.
Regularna kontrola temperatury i jej regulacja jest dla procesu fosforanowania bardzo ważna.

Przy zadanym czasie trwania danego etapu procesu stężenie fosforanu posiada istotny wpływ na grubość warstwy konwersyjnej. Kontrola stężenia metodami analizy chemicznej stanowi zatem ważny element całego procesu. Optymalny przedział stężeń jest wielkością specyficzną, zależną od parametrów procesu i instalacji do fosforanowania.

Stężenie utleniacza podobnie jak stężenie fosforanu należy oznaczać metodami analizy chemicznej. Doświadczenie uczy, że w przypadku reakcji przyspieszanych przez tlen stosowanie metody natryskowej lub zanurzeniowej w połączeniu z przetaczaniem cieczy sprężonym powietrzem zapewnia dostateczne stężenie tlenu w kąpieli.

Fosforanowanie służy do przygotowywania powierzchni metali (stal, żeliwo szare, cynk i aluminium) przed lakierowaniem. Celem tego procesu jest polepszenie przyczepności lakieru oraz – w połączeniu z lakierowaniem – zwiększenie ochrony antykorozyjnej powierzchni metalu.
Wśród środków do fosforanowania znajdujących się na rynku wyróżnić można produkty złożone (do czyszczenie + fosforanowanie) oraz takie, które służą wyłącznie do fosforanowania (w tym przypadku należy dodatkowo zastosować wstępne czyszczenie/odtłuszczanie).

Środki do pasywacji służące do zabezpieczania przed korozją
Korpas 930 - Serie, D-Rust TP - Serie

Środki do pasywacji służące do zabezpieczania przed korozją wytwarzają na powierzchni stali i cynku antykorozyjny film ochronny o działaniu czasowym. Ów antykorozyjny film w odpowiednich warunkach magazynowania zapewnia ochronę przed atakiem rdzy na okres od kilku dni do wielu tygodni. Antykorozyjny film rozpuszcza się w wodzie i można go łatwo usunąć w kąpieli wodno-alkalicznej, tak, że dalsze procesy chemicznej obróbki powierzchniowej można przeprowadzać bez żadnych zakłóceń.