Obróbka powierzchniowa
Rozpuszczalniki
Profesjonalne usuwanie lakieru metodą chemiczną, termiczną i mechaniczną
Środki do usuwania lakieru

Czyszczenie lakieru

Oprócz sprzedaży środków chemicznych do usuwania lakieru nasza firma oferuje też usługi, które obejmują czyszczenie lakieru i jego usuwanie przy wykorzystaniu trzech metod. Pierwsza z nich to chemiczne usuwanie lakieru i jest ona zarazem najbardziej zaawansowana technologicznie. Drugi wariant to termiczne usuwanie uszkodzonego lakier, stosowane głównie przy podzespołach transportowych. Trzecia metodą jest natomiast mechaniczne czyszczenie lakieru, wykorzystujące energię kinetyczną ścierniwa. Stosujemy wyłącznie bezpieczne środki do oczyszczania lakieru, dobierane konkretnie pod obrabiany materiał.

Czyszczenie metali

Chemiczne czyszczenie metali polecamy między innymi w przypadku kosztownych elementów, które nie mogą być poddawane wpływowi wysokiej temperatury, takich jak cynkowana stal, aluminium i inne wrażliwe stopy. Czyszczenie metali to propozycja między innymi dla firm z branży motoryzacyjnej. Usługa dotyczy zarówno czyszczenia nowych elementów z fabryczną wadą lakieru, jak również części używanych, które po opłukaniu i wyschnięciu oraz po ewentualnym malowaniu będzie można zamontować w pojeździe lub poddać regeneracji. Czyszczenie metali to także sposób, aby odzyskać kosztowne elementy, unikając ich złomowania.

Usługi

Usługi (3)

Usuwanie chemiczne lakieru jest najbezpiecznieszą i zarazem najbardziej zawansowana technologią czyszczenia detali. Przy odpowiednio dobranym procesie na co składa się wybór chemi oraz określenie prametrów czasowo temperaturowych możemy mieć zachowane wszystkie właściwości materiału rodzimego.
O ile dobór parametrów procesu zależy głównie od charakterystyki powłoki określanej poprzez jej grubość i rodzaj oraz zastosowanej chemii, o tyle dobór chemii jest procesem trudniejszym i obarczonym wiekszą ilością niewiadomych. W naszym zakładzie korzystamy wyłącznie z chemii niemieckiej firmy FOSTER CHEMICALS.
Przy zastosowaniach przemysłowych głównymi kryteriami pozostaje koszt jednostkowy operacji i pewność uzyskania założonego rezultatu.
Ze względu na koszt metody chemicznej ma ona zastosowanie przeważnie tam gdzie obrabiane detale mają wysoką wartość ze względu na ilość włożonej pracy lub drogi proces wytwórczy. Dobrym przykładem może być motoryzacja - części o skomplikowanych kształtach i zawansowanej estetyce.
Drugą grupą zastosowań są materiały posiadające ograniczenia wykluczające inne metody jak np. wytrzymałośc mechaniczna czy termiczna - cienkie blachy, materiały sprężyste, materiały łatwo utleniające się.... 

Proces termicznego usuwania lakieru (pyroliza) ma zastosowanie najczęściej do elementów transportowych takich jak zawiesia , trawersy itp.
Głównym czynnikiem wyboru jest koszt jednostkowy. Istotnym ograniczeniem może być jednak zmęczenie lub zniszczenie termiczne materiału (np. tworzywo sztuczne) i osłabienie jego właściwości mechanicznych a także brak odporności na utlenienie (np. ocynk).
Nawet przy najlepiej przeprowadzonym procesie wskazane jest delikatne doczyszczenie metodą mechaniczną (ścierną) lub chemiczną czyli tzw. proces "combi".  

 

Usuwanie mechaniczne to proces wykorzystujący najczęściej energię kinetyczną strumienia ścierniwa. Proces ten może być procesem uzupełniającym pyrolizę lub występować samodzielnie.
Obróbka ścierna nie pozostaje bez wpływu na chropowatość powierzchni obrabianej co może być zarówno porządane jak i nie wskazane.
Wytworzenie wysokiej energii kinetycznej jest też procesem energochłonnym co jest przeciwskazaniem przy bardzo grubych powłokach lakierniczych ze względu na koszty jednostkowe obróbki.