siatka druciana

W zależności od materiału, z którego wykonano drut i procesu produkcyjnego, stosuje się różnego rodzaju oleje lub emulsje, pasty i inne środki ciągnące (stearyniany, syntetyczne proszki ciągnące). Usuwa się je przed dalszą obróbką wraz z ewentualnymi cząstkami metalu i tlenkami metali.

Oferujemy szeroką gamę produktów do czyszczenia drutu. Środki czyszczące zostały opracowane dla szerokiej gamy materiałów i systemów czyszczących i mogą być stosowane w zanurzaniu, natryskiwaniu i procesach z wykorzystaniem ultradźwięków, a także w czyszczeniu elektrolitycznym.

Oczywiście przy wyborze środka czyszczącego brane są również pod uwagę procesy, które mają zostać przeprowadzone po czyszczeniu. Zapobiega to powstawaniu defektów podczas dalszej obróbki.

Dobre oczyszczenie drutu jest kluczowe przy kolejnych procesach, takich jak szczelne nakładanie przylegających powłok metalowych i organicznych czy przeprowadzanie efektywnego procesu pasywacji. Nasze środki czyszczące pozwalają na uzyskanie powierzchni metalu nieszlachetnego praktycznie pozbawionej oleju, tłuszczu oraz tlenków.

W zależności od przeprowadzanego procesu rekomendujemy produkty alkaliczne (seria Chela Clean) lub kwaśne (seria FAL) do czyszczenia drutu stalowego. Wybór środka czyszczącego dostosowanego do metody obróbki ma decydujący wpływ na wydajność czyszczenia. Produkty można stosować poprzez:

  • natrysk,
  • zanurzanie (opcjonalnie z użyciem ultradźwięków),
  • czyszczenie elektrolityczne (katodowe, anodowe, prąd przemienny).

Do czyszczenia drutu cynkowego i drutu ocynkowanego, a także drutu aluminiowego, rekomendujemy produkty neutralne. Produkty z serii Univers zapewniają oczekiwane wyniki czyszczenia przy możliwie najniższych stratach w ilości cynku lub aluminium.