Obróbka stali i żelaza

Obróbka stali i żelaza

Odlakierowywanie

Odlakierowywanie

Środki do usuwania lakieru z aluminium można zastosować również do usuwania lakieru ze stali, jednak dla stali dedykowana jest seria produktów Stripper. Środki marki Stripper stosuje się w postaci rozcieńczonej z wodą, a dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu nie uszkadzają odlakierowywanych detali. Odpowiednio dobrany skład preparatów pozwala na bezpieczne usuwanie lakieru ze wszystkich typów stali.

detale
tęcza

Produkt Stripper 303 występuje w różnych wariantach, w zależności od specjalnych cech, które ma posiadać:

 • Stripper 303 G/E nie pieni się w temperaturze już 40ºC, produkt do obróbki powierzchni metalowych, w tym do galwanizacji i powlekania elektrolitycznego.
 • Stripper 303 HT ma wyższą temperaturę wrzenia.
 • Stripper 303 G/AF jest pozbawiony całkowicie amin.
 • Stripper 303 NOS-1 jest środkiem do usuwania lakieru z powierzchni stali na gorąco, którego receptura oparta jest na alkaliach i dodatkach. Stripper 303 NOS-1 jest produktem jednofazowym zarówno w postaci koncentratu jak i po rozcieńczeniu wodą. Zaleca się stosowanie tego środka głównie do usuwania lakierów poliestrowych w zakresie temperatur 80-100ºC przy stężeniu 50-60%.
 • Stripper 303 S-2 jest środkiem do usuwania lakieru na gorąco na bazie alkaliów i dodatków do najtrudniejszych zastosowań. Należy go stosować tylko wtedy, gdy wymagany jest bardzo szybki czas usuwania farby.
 • Stripper 303 S-8 jest środkiem do usuwania lakieru na gorąco z powierzchni stali. Produkt ten dedykowany jest do usuwania lakierów o dużej odporności chemicznej, a jego receptura oparta jest na alkaliach oraz dodatkach. Stripper 303 S-8 jest produktem jednofazowym, który po rozcieńczeniu z wodą przemienia się w produkt dwufazowy. Górna faza służy jako warstwa kryjąca oraz rezerwuar przyspieszaczy procesu usuwania lakieru. Proces usuwania lakieru zachodzi wyłącznie w fazie dolnej. Zaleca się stosowanie tego środka głównie do usuwania lakierów poliestrowych w zakresie temperatur 80-100ºC przy stężeniu 35 – 60 %.
 • Stripal 2000 B-1/M oraz B-3/M to środki do usuwania lakieru z powierzchni aluminium, cynku oraz metal kolorowych. Ich receptura oparta jest na bazie wysokowrzących rozpuszczalników. Poszczególne składniki tych produktów (z wyjątkiem parafinowej warstwy ochronnej) ulegają łatwo biodegradacji. Produkty stosuje się w natrysku oraz w kąpieli. Chemiczne usuwanie lakieru produktami Stripal 2000 B-1/M oraz Stripal B-3/M może być efektywnie prowadzone już w temperaturze pokojowej. Skutecznie usuwają lakier również ze stali i żelaza oraz powierzchni ocynkowanych, silikonów, powłok z kataforezy i proszkowych. Przedłużenie żywotności prowadzi się z wykorzystaniem środków Stripal 2000 B1 Additiv i Stripal 2000 B2 Additiv. Stripal 2000 B1 Additiv jest alkalicznym dodatkiem sporządzonym na bazie rozpuszczalników organicznych. Stripal 2000 B2 Additiv natomiast służy do wzmacniania alkaliczności i uzupełniania ubytków rozpuszczalnika. Obydwa dodatki służą do wzmacniania kąpieli oraz przyspieszania procesu usuwania lakieru z powierzchni aluminium.

Do usuwania lakieru ze stali, poza środkami alkalicznymi, możemy również zaoferować Państwu środek kwaśny. Sulfurex  jest środkiem nadającym się w szczególności do usuwania lakierów o dużej odporności chemicznej. Sulfurex znajduje zastosowanie przy usuwania lakieru z powierzchni metali (aluminium, cynk, stal), posiada też własności higroskopijne i z tego powodu należy jego powierzchnię pokrywać warstwą ochronną na bazie oleju mineralnego, która chroni przed absorbowaniem wilgoci. Środek ten należy stosować w zakresie temperatur 25 – 50 ºC bez rozcieńczania.

Fosforanowanie

Fosforanowanie służy do przygotowywania powierzchni metalu (stal, żeliwo szare, cynk i aluminium) przed lakierowaniem. Celem tego procesu jest polepszenie przyczepności lakieru oraz zwiększenie ochrony antykorozyjnej powierzchni metalu.

Polecane przez firmę Foster środki do fosforanowania żelazowego to: Ferrox 600 S, Ferrox 600 T, Ferrox 600 SM-1, Ferrox 120 N, Ferrox 120 SN, Ferrox SN/E, Ferrox 114 SM, Ferrox pure N. Są to produkty przeznaczone do fosforanowania i odtłuszczania. W jednym etapie i będą generować warstwy fosforanowe znacznie zwiększające przyczepności farby i zapewniające doskonałe właściwości antykorozyjne.

fosforanowanie
 • Ferrox 600 T to środek do odtłuszczania i fosforanowania żelazowego metodą zanurzeniową, który stosować można również do odtłuszczania aluminium i cynku. W celu podwyższenia wydajności odtłuszczania zaleca się dodawanie do kąpieli produktu Ferrox Additiv T. Fosforanowanie przy użyciu środka Ferrox 600 T prowadzi się w temperaturze od 40 do 60ºC w roztworze o stężeniu między 2 a 4%. Czas procesu zawiera się w przedziale od 2 do 10 minut. Przy pierwszej nowej kąpieli konieczne jest ustawienie pH w zakresie 4,4 do 5,5 z wykorzystaniem preparatu Ferrox Starter F. Po procesie odtłuszczania i fosforanowania w produkcie Ferrox 600T detale muszą zostać dokładnie spłukane, a następnie wysuszone w temp. 70-90ºC.
 • Ferrox 600 S to środek do odtłuszczania i fosforanowania żelazowego metodą natryskową, który stosować można również do odtłuszczania aluminium i cynku. W celu podwyższenia wydajności odtłuszczania zaleca się dodawanie do roztworu produktu Ferrox Additiv S. Fosforanowanie przy użyciu środka Ferrox 600 S prowadzi się pod ciśnieniem 1,5 -2,5 bar, w temperaturze od 40 do 70ºC w stężeniu między 1 a 2%. Czas procesu zawiera się zazwyczaj w przedziale od 30 do 120 sekund. Przy przygotowaniu nowego roztworu konieczne jest ustawienie pH w zakresie 4,4 do 5,5 z wykorzystaniem preparatu Ferrox Starter F.
 • Ferrox 600 SM-1 to środek do odtłuszczania i fosforanowania żelazowego w wysokociśnieniowych instalacjach czyszczących, również w metodzie zanurzeniowej. Największą zaletą tego preparatu jest brak konieczności ustalania pH rozwtoru. Fosforanowanie przy użyciu środka Ferrox 600 SM-1 prowadzi się pod ciśnieniem 1 -80 bar, w temperaturze od 50 do 70ºC w stężeniu między 1 a 2%. Czas procesu zawiera się zazwyczaj w przedziale od 30 do 120 sekund.
 • Ferrox 114 SM jest środkiem do fosforanowania żelazowego w natryskowych instalacjach myjących pracujących przy ciśnieniu od 1,2 do 80 bar (myjki wysokociśnieniowe) oraz w ręcznym czyszczeniu wysokociśnieniowym. Ferrox 114 SM można również zastosować jako środek do odtłuszczania powierzchni pokrytych wstępnie lakierem. Preparat ten nie uszkadza lakieru. Ferrox 114 SM w przedziale zalecanych stężeń można stosować bezpośrednio bez wstępnego ustawiania wartości pH (bez dodawania startera), co zapewnia łatwe posługiwanie się tym produktem. Roztwór 2% sporządzony na bazie wody sieciowej (pH około 7,5)  ma w temperaturze pokojowej pH w zakresie od 5,2 do 5,5. Ferrox 114 SM przeznaczony jest do fosforanowania w automatycznych instalacjach natryskowych w stężeniu 1,5 do 3%. Temperatura procesu powinna wynosić od 55 do 60ºC. Po zakończeniu fosforanowania detale należy spłukać wodą, zalecane jest końcowe płukanie wodą demineralizowaną.
 • Ferrox 120 SN jest środkiem do fosforanowania stali oraz do czyszczenia aluminium metodą natryskową niezawierającym toksycznych metali ciężkich (żadnych chromianów ani chromu (III)) i można go stosować we wszystkich typowych instalacjach. Przy prawidłowym stosowaniu wytwarza na powierzchni stali i żelaza warstwę fosforanów o zabarwieniu od złotawo-brązowego poprzez niebieski aż do niebiesko-czarnego, która w powtarzalnych warunkach zawsze wytworzy się w stopniu wystarczającym, jakkolwiek na różnych gatunkach stali może ona przybierać odmienny wygląd. Ferrox 120 SN należy stosować w stężeniu 2,0 – 3,0% pod ciśnieniem 1,5 – 2,5 bar, w temperaturze od 55 do 60ºC. Ferrox 120 SN ma wysoką stabilność pH roztworu. Po zakończeniu fosforanowania detale należy spłukać wodą, zalecane jest zastosowanie do płukania gorącej wody, dzięki czemu części poddane obróbce będą mogły szybko wyschnąć pod wpływem wysokiej temperatury własnej.
 • Ferrox 120 SN występuje również w wariancie Ferrox 120 SN/E, który do temperatury około 30ºC nie wykazuje tendencji do pienienia.
 • Ferrox 120 N jest środkiem do fosforanowania stali oraz do czyszczenia aluminium metodą zanurzeniową. Przy prawidłowym stosowaniu wytwarza na powierzchni stali i żelaza warstwę fosforanów o zabarwieniu od złotawo-brązowego poprzez niebieski aż do niebiesko-czarnego i szarego, która w powtarzalnych warunkach zawsze wytworzy się w stopniu wystarczającym, jakkolwiek na różnych gatunkach stali może ona przybierać odmienny wygląd. Ferrox 120 N należy stosować w stężeniu 2,0 – 3,0% w temperaturze 65ºC w czasie około 4-10 minut.
 • Ferrox pure N jest środkiem do czyszczenia i fosforanowania powierzchni części wykonanych ze stali przed lakierowaniem oraz do odtłuszczania powierzchni części wykonanych z aluminium metodą natryskową i w zanurzeniu. Przy prawidłowym stosowaniu wytwarza warstwę, której kolor  zmienia się wraz z jej rosnącą masą poczynając od zabarwienia jasno-niebieskiego poprzez żółtawo-niebieskie, zielonkawo-niebieskie aż po fioletowe i szare. Ferrox pure N należy stosować w stężeniu 2 % pod ciśnieniem 0,8-2,0 bar, w temperaturze 55ºC, lub w tej samej temperaturze w zanurzeniu roztworu o stężeniu 2-3%.
 • Alphos pure ZN jest to produkt  do chemicznej, bezchromowej obróbki powierzchniowej stali, cynku, powierzchni ocynkowanych oraz wielu stopów aluminium. Jest to środek do odtłuszczania i fosforanowania aluminium metodą natryskową i w zanurzeniu. Stosuje się go w stężeniu 1,5-2,5% (zanurzenie) lub 2,5%(natrysk) w temperaturze 55ºC, w przypadku natrysku pod ciśnieniem 0,8-2 bar. Proces w zanurzeniu prowadzi się przez 1,5-4 minuty. Na aluminium wytwarza warstwę o zabarwieniu zmieniającym się od złoto-żółtego poprzez niebieskie aż po niebiesko-szare. Na stali i żelazie osadza warstewkę fosforanową o zabarwieniu od niebieskiego do niebiesko-szarego, która w powtarzalnych warunkach zawsze wytworzy się w stopniu wystarczającym, jakkolwiek na różnych gatunkach stali może ona przybierać odmienny wygląd. Na cynku oraz powierzchniach ocynkowanych tworzy się słabo widoczna, najczęściej jasno-szara, cienka warstewka konwersyjna.
 • Alphos ZN jest to produkt  do chemicznej, bezchromowej obróbki powierzchniowej stali, cynku, powierzchni ocynkowanych oraz wielu stopów aluminium. Jest to środek do odtłuszczania i fosforanowania aluminium w zanurzeniu. Stosuje się go w stężeniu 1,5-2,5% w temperaturze 60ºC, proces prowadzi się przez 3-10 minut. Na aluminium wytwarza warstwę o zabarwieniu zmieniającym się od złoto-żółtego poprzez niebieskie aż po niebiesko-szare. Na stali i żelazie osadza warstewkę fosforanową o zabarwieniu od niebieskiego do niebiesko-szarego, która w powtarzalnych warunkach zawsze wytworzy się w stopniu wystarczającym, jakkolwiek na różnych gatunkach stali może ona przybierać odmienny wygląd. Na cynku oraz powierzchniach ocynkowanych tworzy się słabo widoczna, najczęściej jasno-szara, cienka warstewka konwersyjna.
 • Alphos S/ZN jest to produkt  do chemicznej, bezchromowej obróbki powierzchniowej stali, cynku, powierzchni ocynkowanych oraz wielu stopów aluminium. Jest to środek do odtłuszczania i fosforanowania aluminium metodą natrysku. Stosuje się go w stężeniu 1,5-3%  w temperaturze 60ºC, pod ciśnieniem 1,5-2,5 bar. Na aluminium wytwarza warstwę o zabarwieniu zmieniającym się od złoto-żółtego poprzez niebieskie aż po niebiesko-szare. Na stali i żelazie osadza warstewkę fosforanową o zabarwieniu od niebieskiego do niebiesko-szarego, która w powtarzalnych warunkach zawsze wytworzy się w stopniu wystarczającym, jakkolwiek na różnych gatunkach stali może ona przybierać odmienny wygląd. Na cynku oraz powierzchniach ocynkowanych tworzy się słabo widoczna, najczęściej jasno-szara, cienka warstewka konwersyjna.

Czyszczenie spawów

Wielu klientów wymaga, aby detale po procesie spawania były oczyszczone. Właściwe oczyszczenie spawów poprawia nie tylko estetykę, ale również ułatwia dalszą obróbkę i eliminuje miejsca o słabszej odporności chemicznej. Spawy zawierają mniej chromu, a są bogatsze w żelazo, przez co łatwiej ulegają korozji, nawet po ich wyczyszczeniu mechanicznym. Aby tego uniknąć zalecamy stosowanie pasty InoTech Pickling Paste.

InoTech Pickling Paste służy do usuwania kolorowych nalotów na spawach i w strefach przegrzania termicznego. Należy ją aplikować pędzlem na spawy i strefy przegrzania termicznego, które przed nałożeniem produktu muszą być wystudzone.  Kilogram InoTec Pickling Paste wystarcza na około 50-80 m spawu (zależy od stanu i szerokości spawu). Czas pracy zależny jest od wizualnej oceny, zalecany to 30-120 minut. Optymalna temperatura wytrawiania to 18-22ºC. Po zastosowaniu pastę należy spłukać.

Czyszczenie spawów

Odtłuszczanie

Właściwe oczyszczenie powierzchni ma bardzo duże znaczenie w dalszej obróbce detali. Nikt przecież nie chce, żeby lakier został naniesiony na opiłki na powierzchni, które zaraz odpadną i spowodują zwrot z reklamacją. Właściwe przygotowanie powierzchni ma krytyczne znaczenie. Wiedząc, jak jest to ważne, oferujemy państwu produkty z serii Chela Clean oraz ProWash:

odtłuszczanie
 • Chela Clean KC-3 to alkaiczny środek do odtłuszczania stali standardowej i nierdzewnej, mający zastosowanie głównie w oczyszczaniu taśm oraz drobnicy metalowej przy krótkim czasie przebywania w myjce i silnych, opornych zabrudzeniach. Stosuje się go w metodzie natryskowej i zanurzeniowej oraz do czyszczenia elektrolitycznego. Zalecane stężenie to 2-5%, w temperaturze 50-70ºC.
 • Chela Clean KC to alkaiczny środek do odtłuszczania stali. Stosuje się go w metodzie natryskowej i zanurzeniowej, przy stężeniu 10-15% i w czasie 5-10 minut. Zalecana temperatura prowadzenia procesu to 60-80ºC.
 • Chela Clean Pure to alkaiczny środek do odtłuszczania stali. Stosuje się go w metodzie natryskowej i zanurzeniowej, przy stężeniu 10-15% i w czasie 5-10 minut. Zalecana temperatura prowadzenia procesu to 60-80ºC.

Prowash 6 jest to wysoko skoncentrowany, obojętny środek czyszczący.  Stosowany jest  m.in. w instalacjach natryskowych. Znajduje on zastosowanie do mycia części pokrytych olejami, chłodziwami, lekkimi tłuszczami oraz smarami do tłoczenia. Prowash 6 nie zawiera soli i nadaje się do czyszczenia stali, żeliwa, a także metali nieżelaznych (np. aluminium). Produkt ten charakteryzuje się znakomitymi własnościami czyszczącymi i antykorozyjnymi nawet przy niewielkich stężeniach roztworu myjącego. Zalecane stężenie 0,5-5%, a temperatura stosowania od pokojowej do 80ºC.