farba

Pomimo coraz większego upowszechniania się farb proszkowych, nie można całkowicie zrezygnować z farby ciekłej we wszystkich sektorach przemysłu. W wielu zakładach przemysłowych zajmujących się produkcją wyrobów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, ze względów jakościowych nadal natryskuje się ciekłe farby. Nie wszystkie cząstki farby trafiają jednak na malowane elementy, co powoduje tak zwaną mgłę lakieru. W niekorzystnych przypadkach może się zdarzyć, że nawet 50% lakieru pozostanie zawieszone w powietrzu, tworząc mgłę. Jak usunąć tę mgłę z powietrza? W tym celu stosuje się zjawisko łączenia się rozproszonych cząstek farby w większe skupiska. Do cyrkulującej wody dodaje się odpowiednie środki do tzw. koagulacji, by zebrać zawiesinę, a równocześnie nie blokować pomp i rur. Następnie dodaje się tzw. flokulanty, które umożliwiają łatwe usunięcie nadmiaru farby poprzez formowanie szlamu.

Foster Chemia oferuje produkty z serii Floc do farb wodnych i rozpuszczalnikowych, które można także ze sobą mieszać. Warto zaznaczyć, że zawiesina farby może unosić się na powierzchni lub opadać, w zależności od potrzeb. W wypadku opadania farby potrzebna jest duża ilość wody. Dobierając odpowiednio koagulant i flokulant, możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów usuwania osadu z farby. Dzięki właściwemu doborowi produktów osiąga się optymalny efekt usuwania farby.

W zależności od rodzaju farby konieczne może być zastosowanie środków przeciwpieniących lub stabilizujących. W tym celu Foster Chemia może również zaoferować szeroką gamę odpowiednich preparatów.