Przygotowanie wstępne metali przed malowaniem odgrywa kluczową rolę w kwestii przyczepności lakieru oraz trwałości detalu. Brak odpowiedniej warstwy np. fosforanów prowadzi do korozji pod lakierem i utraty przyczepności lakieru do podłoża. Odpowiednie przygotowanie powierzchni prowadzi do doskonałej przyczepności lakieru i odporności na korozję. Foster Chemia oferuje produkty do fosforanowania żelaza, stali, żeliwa, aluminium i cynku oraz certyfikowane produkty do obróbki aluminium bez chromu.

Do fosforanowania żelaza i stali rekomendujemy produkty z serii Ferrox. Produkty te służą do odtłuszczania i fosforanowania w jednym etapie. Przy zastosowaniu środków Ferrox konieczne jest końcowe płukanie wodą. Do jednoczesnego odtłuszczania i fosforanowania materiałów takich jak stal, cynk i aluminium należy skorzystać z produktów z serii Alphos Zn, które zapewniają dodatkową odporność na korozję aluminium.

pasywacja
pasywacja

Chemiczne usuwanie lakieru może być przeprowadzone różnymi metodami takimi jak usuwanie lakieru w kąpieli, z wykorzystaniem natrysku oraz z wykorzystaniem ultradźwięków. Oferujemy produkty pieniące się dla usuwania lakieru w kąpieli, w tym również z ultradźwiękami, oraz niepieniące się specjalnie przystosowane do natrysku.

Właściwości produktów z serii Ferrox i Alphos Zn:

  • odtłuszczanie i fosforanowanie w jednym etapie,
  • dobra przyczepność lakieru oraz odporność na korozję,
  • brak obecności metali ciężkich.

Do obróbki aluminium bez użycia chromu rekomendujemy produkt FAV 10. FAV 10 został opracowany w celu zastąpienia produktów zawierających chrom i zapewnia porównywalne właściwości w zakresie przyczepności lakieru i odporności na korozję aluminium.

Charakterystyka FAV 10:

  • nie zawiera chromu,
  • jest kwaśny,
  • zapewnia skuteczny proces bez płukania.

Do pasywacji stali, aluminium i cynku rekomendujemy produkty z serii FAV 30. Wytworzone przy użyciu tego produktu warstwy są bardzo cienkie. Warstwy te zapewniają bardzo wysoką odporność na korozję i dobrą przyczepność dla lakieru. Najlepsze wyniki osiąga się przy zastosowaniu oddzielnego etapu czyszczenia. Produkty z serii FAV 30 mogą być stosowane w temperaturze pokojowej i są praktycznie bez szlamowe.