oczyszczalnia ścieków

Ścieki przemysłowe należy oczyszczać w oczyszczalni ścieków przed wprowadzeniem ich do zbiorczej kanalizacji lub zbiornika na ścieki. Zazwyczaj oczyszczanie chemiczne czy fizyczne (neutralizacja, wytrącanie chemiczne lub flokulacja) są wystarczające. Opcjonalnie stosuje się np. wcześniejsze rozszczepianie ewentualnych emulsji. W zależności od sektora przemysłowego maksymalne stężenia składników określa odpowiedni organ do spraw gospodarki wodnej w oparciu o istniejące przepisy.

Foster Chemia oferuje produkty ciekłe z serii Floc, które są adaptowalne do wymagań konkretnych oczyszczalni ścieków.

Oferujemy produkty do flokulacji, środki rozszczepiające oraz przeciwpienne.

Skuteczność flokulantu w powstawaniu kłaczków i szybkości osadzania zależy od wartości pH, rodzaju i wielkości zanieczyszczenia oraz stężenia flokulantu. Optymalne parametry (pH, stężenie) powinny być określone w testach laboratoryjnych. Zasadniczo zaleca się zakres pH 6-8,5 i stężenie flokulantu 0,01-1%, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy w ściekach występują różne metale. Ponadto, należy dodawać co godzinę około 4-5% dawki początkowej preparatu.